Ochrana osobných údajov (GDPR)

Vitajte v našom divadle

Ako návštevník Mestského divadla Košice nám poskytujete svoje osobné údaje, s ktorými
následne pracujeme. Spôsob, akým s Vašimi osobnými údajmi narábame, Vám predstavíme
nižšie.

Kto sme?

Mestké divadlo Košice na účely právnej úpravy ochrany osobných údajov stojí v postavení
tzv. Prevádzkovateľa, t. j. osoby, ktorá spracúva získané osobné údaje.
Naše kontaktné údaje sú:

Mestské divadlo Košice
Záborského 7
040 01 Košice
IČO: 55425658
DIČ: 2122005028
IBAN: SK50 0200 0000 0048 1325 5156
Zap. MVSR, reg.č. VVS/ 1-900/90-66550


Zodpovedná osoba: PaedDr. Mgr. art. Július Klein - čestný riaditeľ
Kontaktné údaje: info@mestskedivadlokosice.sk
(ďalej len „Divadlo“)

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom zodpovednej osoby.
V prípade, že nám zašlete námietku či žiadosť, vybavíme ju v lehote do 30 dní, pričom Vás
budeme o jej vybavení informovať.
Aké údaje o Vás získavame?
Pri zakúpení vstupenky budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom plnenia z kúpnej zmluvy (čl.
6 ods. 1 písm. b) GDPR). Tieto údaje spracúvame v rôznom rozsahu podľa spôsobu, akým si
vstupenku zakúpite.

Vstupenka môže byť zakúpená formou on-line predajného systému na stránke
www.predpredaj.sk, ktorá vystupuje ako sprostredkovateľ a tretia strana vzťahu a kde
sa riadite aj ich GDPR. Link s informáciami najdete tu:
Podmienky spracovania osobných údajov

Prostredníctvom uvedených údajov máme možnosť Vás informovať o zmenách v programe,
ktoré sa vzťahujú na Vami zakúpené predstavenie.

V prípade, ak sa zapojíte do súťaže, ktoré organizujeme, budeme za týmto účelom spracúvať
údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, PSČ.
Na zapojenie sa do súťaže však potrebujeme Váš súhlas so spracovaním osobných údajov.
Tento môžete kedykoľvek odvolať, čo však bude mať za následok nemožnosť ďalšej účasti na
súťaži.

Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom marketingovej komunikácie, ktorou Vás budeme
informovať o pripravovaných akciách či iných novinkách, a to v rozsahu max. meno,
priezvisko, e-mail, ku ktorým sa môžeme dostať viacerými spôsobmi.

Pokiaľ sa prihlásite na odber noviniek priamo na našej internetovej stránke
www.mestskedivadlokosice.sk

Pokiaľ si zakúpite vstupenku na predstavenie, automaticky Vás zaradíme na odber noviniek
formou newsletterov. Toto spracúvanie osobných údajov vykonávame na základe právneho
titulu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
pričom medzi tieto oprávnené záujmy patrí: záujem Divadla na informovaní verejnosti o
predstaveniach a podujatiach, ktoré Divadlo a kultúrna inštitúcia poskytuje.

Vaše osobné údaje za týmto účelom budeme spracúvať odo dňa zakúpenia vstupenky, resp.
samostatnej registrácie na odber newsletterov, až pokým nevyužijete svoje právo sa z odberunewsletterov odhlásiť formou jednoduchého odkazu v každom zaslanom newsletteri, či
formou námietky priamo na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

Ďakujeme, že ste s nami
Vaše Mestské divadlo Košice