Všeobecné obchodné podmienky

Momentálne prebieha predaj vstupeniek cez portál Predpredaj.sk.

Obchodné podmienky preto nájdete na tejto adrese: 
Všeobecné obchodné podmienky - Predpredaj.sk